Членство

Членство

Членство

Стани наш член

В "Евразийски клуб - България" може да членува всеки български гражданин, който притежава избирателни права, не членува в други подобни структури, не е регистриран в друга организация на "Евразийски клуб - България", приема Устава и програмните документи на Сдружението и е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на Сдружението. Членуването в "Евразийски клуб - България" е доброволно и индивидуално.

Всеки член на "Евразийски клуб - България" е длъжен: да спазва Устава, да отстоява ценностите на "Евразийски клуб - България", както и да работи за осъществяване на  целите и задачите на Сдружението; да изпълнява решенията на висшестоящите органи; да участва в  кампании и други дейности на Сдружението.

Всеки, който желае да стане наш член, трябва да попълни ДЕКЛАРАЦИЯ и ФОРМУЛЯР за членство.

Можете да изтеглите двата документа, да ги попълните и да ги подадете към районния Ви клуб по постоянен или настоящ адрес или на e-mail pr-banevi@abv.bg 

Имате възможност да заявите своето членство и чрез уеб сайта на Евразийски клуб България. Попълнете своите данни във ФОРМУЛЯРА на тази страница, декларирайте, че отговаряте на условията за членство и го изпратете.

 

Име: *
Презиме: *
Фамилия: *
ЕГН: *
Място на раждане: *
Гражданство: *
Адрес: *
Телефон: *
E-mail: *
Професия: *
Месторабота: *
Длъжност: *
Oбразованиe: *
Специалност: *
Квалификационна степен: *
Друго:
Владеене на чужди езици: *
Друга квалификация:
Декларирам, че отговарям на условията за членство: *

Коментари