ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕКБ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕКБ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА ЕКБ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ЕКБ

П О К А Н А

 

Уважаеми членове, кандидат-членове и симпатизанти на ЕКБ,

 

На свое заседание на УС на ЕКБ от 16.01. 2018 г, проведено в София, бул. Витоша 103, по настояване на Председателя Николай Банев, се взе решение да се свика Общо събрание на ЕКБ.

Общото събрание ще се състои на 02.03.2018 г от 13 до 17 ч на адрес гр. София, хотел Бест Уестърн Експо на бул. Цариградско шосе 149.

Дневният ред на Общото събрание ще бъде:

1. Приветствено слово на Председателя Николай Банев, в което той ще направи и анализ на актуалната политическа обстановка.

2. Кратки приветствия на гостите на Общото събрание.

3. Кафе пауза.

4. План-програми на председателите на комисиите на ЕКБ – отчет на за изминалия период и предложения за следващата година.

5. Избиране на председател на Комисията по регионалните структури. Представяне на неговите виждания как да се развият те.

6. Задачи на ЕКБ през следващата година. – обобщение на Председателя Николай Банев, в което той възлага и конкретните отговорници за изпълнението им.

7. Дискусия и предложения.

8. Решения на Общото събрание на ЕКБ. 

 

Коментари