Мисия

Мисия

Евразийският клуб България е сдружение с нестопанска цел, създадено на 22.12.2015 г в София. 

Мисията на Евразийски клуб България е да целеустремява и извисява нашия, българския принос в процеса на  създаване на голямо евразийско партньорство чрез всестранно развитие на връзките – политически, икономичесски и културни – между народите на България и Евразия. Членовете на нашия клуб са обединени от разбирането, че това новаторско начинание не е абстрактна или  самоцелна геостратегическа схема, а смел цивилизационен проект, предлагащ неотложен, позитивен и исторически проницателен дневен за решаване на невиждано острите проблеми, пред които човечеството е изправено днес.

Много от досегашните стереотипи на мислене, от изработените в миналия век модели на икономическо развитие и форми на интеграция са безнадежно изчерпани. Провежданата досега откровено в интерес на световната финансова олигархия глобализация води до задълбочаване на бедността и изостряне на социалното неравенство, до колосален разрив в развитието на страните и регионите. А всичко това неизбежно подклажда нелегалната миграция, екстремизма и международния тероризъм и поставя на тежко изпитание регионалната и международната сигурност.

Евразийският континент е родина на велики цивилизации. Народи с различни култури и традиции от векове са живели тук, търгували са помежду си и са се обогатявали взаимно. Време е да разкрием отново актуалния смисъл на тези дълбочинни културни пластове, освободени от повърхностни идеологически клишета и от конюктурни, често натрапвани ни отвън, представи за собствените интереси.

Ние, членовете на Евразийски клуб България споделяме увереността, че народите на Евразия са способни да предложат на международното съобщество новаторски и конструктивен пример за изграждане на съвместно бъдеще, основано на уважение на местните културни особености и традиции, както и на националния суверенитет, на спазване на принципите на справедливостта и равноправието, на международното право и на Организацията на обединените нации.

Привлекателността на проекта за формиране на голямо евразийско партньорство намира конкретен израз в демонстрираната готовност да бъдат обединени потенциалите на такива интеграционни формати като Евразийското икономическо сътрудничество, Шанхайската организация за сътрудничество и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. 

Евразийски клуб България приветства протегнатата ръка към държавите от Европейския съюз. Тяхното участие би придало допълнителна хармоничност, балансираност и всеобхватност на евразийското партньорство и бе позволило за първи път в историята да се реализира уникалния шанс за създаване на единно пространство на сътрудничество от Атлантическия до Тихия океан.

Проектът за всеобхватно евразийско партньорство съдържа в себе си нова философия на глобализацията. Той предлага новаторска конструкция на световния порядък и на мира, в която няма място за доминация и налагане на модели, нов синтез на националните и общочовешките интереси, който се нуждае от партньори и приятели, а не от съюзници.

Ние разглеждаме този проект като най-широката в историята платформа за търговско сътрудничество, инвестиционна дейност, финансова подкрепа, инфраструктурна свързаност, духовно общуване и човешки контакти. В неговата реализация има място за всички позитивни и творчески идеи и начинания, големи и малки. Наред с развитието на интеграцията в енергетиката, индустрията, инфраструктурата и транспорта се появяват нови възможности за духовно и хуманитарно сътрудничество, за търсене на партньори и приятели във всички сфери на човешката дейност. Евразийски клуб България вижда своето място именно в този контекст.

Евразийското партньорство е призвано да промени политическия и икономическия ландшафт на континента, да донесе на Евразия мир стабилност, разцвет и принципно ново качество на живот.

Членовете на Евразийски клуб България са убедени и работят за това разкриването и утвърждаването на цивилизационния потенциал на проекта за всеобхватно евразийско партньорство да доведе до качествена промяна на колективното мислене, психология и манталитет като основа за формиране на ново духовно единство на народите от Евразия.

Коментари