Публикации

День народного единства в России

День народного единства – один из самых молодых государственных праздников России. Однако события, которые мы вспоминаем 4 ноября, ...

Прочети още

ЕКБ: "ДА ПРОДЪЛЖИМ ДЕЛОТО НА БУДИТЕЛИТЕ!"

Прочети още

ГУСЕИН ДЖАВИД – ПОЕТ НА КРАСОТАТА, ЛЮБОВТА И МРАКА

135 години от рождението на най-големия хуманист в азербайджанската литература, Гусеин Джавид, отбеляза светът на 24 октомври. В ...

Прочети още

КОМЮНИКЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА ЕКБ НА 17.10.2017 Г СОФИЯ, БУЛ. ВИТОША 103

Заседанието откри Председателят Николай Банев, който осведоми членовете на УС за своето предстоящо заминаване в Москва, Астана и Минск. ...

Прочети още